Waarom inperking van het datacenter zinnig is

Cloud computing heeft zich opgewerkt van een technologie met kinderziektes tot een volwassen technologie die organisaties gebruiken om mobiele adoptie te vergroten en kosten te reduceren.

Maar nu zo'n beetje iedereen op enigerlei wijze in de cloud zit, zullen organisaties op zoek moeten gaan naar verdere kostenbesparingen buiten de gebruikelijke vermindering van kosten voor storage.

Eén van de manieren waarop dat kan is het verminderen van het aantal datacenters of de grootte ervan. Ook applicaties die in het datacenter draaien kunnen worden gestroomlijnd en beter beveiligd. Tot slot is er veel te besparen op gebied van disaster recovery.

Tech Mahindra heeft een grote wereldwijd opererend energiebedrijf geholpen om het aantal datacenters dat het had verspreid over drie continenten drastisch terug te brengen. Dat heeft voor dit energiebedrijf een miljoenenbesparing opgeleverd.

Een lager aantal datacenters vertaalt zich naar eenvoudiger recoveryprocessen en lagere kosten - het bedrijf heeft nu al bijna 8 miljoen euro bespaard en 37.000 werknemers productiever gemaakt.

"Vanuit een TCO-standpunt, kan consolidatie van datacenters leiden tot flinke reducering van operationele kosten", zegt directeur Kapil Uniya van Tech Mahindra tegenover zustersite MIS Asia. "Sterker nog, er is zelfs een noodzaak om het datacenter te consolideren vanwege kostenbesparingen."

Advertisement

Hieronder lees je een volledig interview met Uniya over dit onderwerp:

Cloud computing heeft organisaties al vele euro's goedkoper laten opereren. En dat proces zet door de continue reductie van opslagkosten in de cloud door. Waarom is er dan alsnog een noodzaak om de kosten voor het datacenter verder terug te brengen? Is dit ook omdat de storagecapaciteit van het datacenter toeneemt?

"Cloud computing is een revolutie geweest voor de manier waarop we IT-oplossingen en kosten benaderen. De hoge adoptie van cloud wordt veroorzaakt door de verplaatsing van non-kritieke workloads naar de cloud. Deze maken slechts een klein deel uit van de totale IT-uitgaven van een organisatie en doen niets aan de total cost of ownership (TCO) voor storage."

"Datacenters staan onder druk door hoge workloads van grote datavolumes die worden gecreëerd door nieuwe technologieën als mobility en social media - deze leiden tot complexere en zwaardere eisen aan hardware en resources. Vanuit een TCO-standpunt, kan consolidatie van datacenters leiden tot flinke reducering van operationele kosten."

"Om een voorbeeld te noemen, één van onze grote Australische telecomklanten was in staat om 40 procent TCO-kosten over vijf jaar te besparen nadat het zijn totale aantal datacenters van zes naar twee terugbracht. Van die besparingen was slechts 20 procent te danken aan nieuwe hardware (8 procent van de totale kostenbesparingen)."

Buiten kostenbesparingen, wat zijn andere voordelen die door zo'n consolidatie behaald worden?

"Hoewel de primaire doelstelling van datacenterconsolidatie altijd kostenbesparing blijft, geeft een succesvolle consolidatie organisaties de volgende voordelen:

Minder complexiteit: Organisaties hanteren vaak een diverse set van standaarden en tools voor verschillende businessprocessen, waardoor IT complex wordt en lastig te beheersen valt. Consolidatie zorgt voor standaardisatie en modularisatie van bestaande systemen voor eenvoudiger beheer.

Automatisering: Gestandaardiseerde platforms zorgen voor eenvoudiger deployment van automatiseringslagen. Naast kostenbesparingen leidt automatisering ook tot kortere provisioning cycli en eenvoudiger policy handhaving.

Elasticiteit en wendbaarheid: Schaalbaarheid voor een systeem wordt voortaan gemeten in minuten. Dit stelt IT in staat om in te spelen op business requirements waarbij turnout-tijden zonder aanvullende kosten kunnen afnemen.

Verplaatsing richting een IT-as-a-Service model: Consolidatie vormt de eerste stap richting het IT-as-a-Service model. IT Service Level Agreements kunnen hierdoor in lijn gebracht worden met wenselijke business uitkomsten - wat voor een CIO extra waarde oplevert. Een voorbeeld hiervan is een Australische verzekeraar die voortaan per policy geprijsd kon worden."

Related:
1 2 3 Page 1
Page 1 of 3
Discover what your peers are reading. Sign up for our FREE email newsletters today!