We moeten af van die CIO, het is een nutteloze rol

Technologie is niet langer een raar fenomeen, het zou volledig geïntegreerd moeten zijn in je bedrijfsleiding.

In de laatste tien jaar doen CIO's (en analisten en de pers die over ze schrijft) een verwoede poging om uit te vogelen hoe zij hun rol meer strategisch kunnen maken. Nieuwe taakomschrijvingen werden gemaakt, nieuwe namen ook: chief innovation officer of chief digital officer. Eindeloos wordt er op doorgegaan over hoe CIO's meer moeten zijn dan technologische infrastructuurmanagers en geneuzeld over de opkomst van de steeds meer technisch onderlegde zakelijke managers zoals de chief marketing officers.

Ik heb een idee: laten we afscheid nemen van de CIO. Die rol bestaat nu zo'n 25 jaar en in de helft van die tijd hebben degenen die die rol spelen in groepsbijeenkomsten geprobeerd erachter te komen wat ze nu eigenlijk zijn. Dat geeft sterk de indruk dat de rol helemaal niet nodig is.

Je hoort nooit dergelijke extentiële crisisverhalen van andere zakelijke leiders. Je hebt er toch veel variatie in (COO's, CFO's, HR-directeuren), maar geen van allen hoor je constant kniezen over hun relevantie. Ze kennen de waarde die ze meebrengen en tonen zich vol zelfvertrouwen. De CIO? Die niet.

Begrijp me niet verkeerd: ik hou van CIO's. Ik heb dozijnen slimme en aardige CIO's ontmoet, die allemaal van waarde zijn voor hun organisatie. Dat zouden ze overigens ook doen in elke andere rol of met elke andere functietitel die op hun visitekaartje staat. Maar de titel van CIO lijkt tegenwoordig wat ouderwets.

De opkomst van de CIO

De CIO begon als uitvoerende manager in wat tegenwoordig Informatie Technologie (IT) heet, maar "vroeger" dataverwerking was op de financiële afdeling. De eerste computers kwamen op kantoor gaandeweg de jaren zeventig en tachtig om de financiële processen te stroomlijnen. Daarom rapporteren veel CIO's nog steeds aan de CFO.

Pas later, in het begin van de jaren negentig, is de moderne functieinvulling van de CIO in zwang geraakt: de persoon die alle digitale informatiesystemen implementeert en beheert, van tekstverwerker tot HR-systemen, van klantrelatiesystemen tot aan finance. Soms kwam er telecom bij, soms niet. Netwerk- en computerinfrastructuur hoort er zeker bij, en later werden beveiliging en compliance belangrijk en geplaatst onder de toezicht van de CIO.

Denk er eens over na: als je de technologische invalshoek even loslaat lijkt de functieomschrijving van de CIO identiek aan die van de COO of aan die van de chef van de productieafdeling (bij bedrijven die daadwerkelijk zelf spullen maken). Toen technologie nieuw en anders was, hadden de IT-managers vaardigheden nodig die bestaande operationele managers als CFO's en COO's niet hadden. Tegenwoordig gebeurt er weinig in een bedrijf dat niet te maken heeft met technologie, dus waarom zou je daar een aparte managersfunctie voor nodig hebben?

Het is logisch om de CIO-functie in te schuiven in de COO-rol als de COO alleen niet-technische uitvoerende taken heeft. Bedenk immers dat toen elektriciteit nieuws was, bedrijven zelfs een aparte afdeling voor elektriciteit hadden, maar toen het elektriciteitsnet zijn betrouwbaarheid had bewezen verdween die aparte functie, overgenomen door de aanbieder of beheerder van het elektriciteitsnet.

Als je alleen maar een CIO hebt om alle bedrijfsprocessen te regelen, misschien omdat die allemaal digitaal zijn zoals bij een financieel dienstverlener, dan is je CIO eigenlijk je COO en wellicht moet je hem (of haar) voortaan dan maar ook zo gaan noemen.

De CIO en de informatie

Sommige mensen menen dat de CIO over de informatie zelf zou moeten gaan en niet zozeer over de systemen die dat opslaan of verwerken. Dat zal niet gebeuren, simpelweg omdat elke business unit aan die informatie zijn bestaan ontleent, om dat te kunnen doen wat het nu eenmaal moet doen. Daarom staat marketing tegenwoordig in het brandpunt van zo veel technologie. Technologie die klantinformatie beheert, interpreteert, en daarop reageert en waarin marketing de sleutelrol vervult om die klanten aan te trekken en te behouden.

Elke business unit moet zijn eigen CIO-achtige manager hebben als die rol zo wordt omschreven dat hij of zij over de informatie zelf gaat. Mensen die de informatie beheren moeten die data begrijpen; hun persoonlijke succes is ermee verbonden. Het laatste wat een bedrijf nodig heeft is een CIO die strijdt met de diverse business units om het eigenaarschap van die informatie. Natuurlijk, een coördinerende rol is logisch omdat informatie door en tussen verschillende business units stroomt en onderhevig is aan externe factoren als regelgeving. Maar in de meeste gevallen kan die persoon best uit de stal van de COO komen.

Andere mensen vinden dat de CIO helemaal gaat over innovatie, alsof dat los staat van de rest van de bedrijfsvoering en strategie van het bedrijf. Dat is het dus niet. Natuurlijk moet je mensen benoemen die innovaties zoeken en onderzoeken, maar in het algemeen moet dat verbonden zijn aan business units, waar de vraag en de kansen bestaan. Een 'center of excellence' dat coördineert en die mensen verbindt, dat zou logisch zijn. Maar je hebt geen CIO nodig om een dergelijk center of excellence te leiden.

De CDO is onzinnig

Nog weer anderen zeggen dat de CIO de chief digital officer zou moeten worden. Weer een onzinterm in het hedendaagse digitale tijdperk. De meeste zaken gaan nu digitaal en "digitaal" zou niet uit de werkomgeving moeten worden gehaald en apart gezet. Stel je voor dat je een chief physical officer zou hebben… En CDO is net zo stompzinnig.

Lees ook: Wanneer verdwijnt de Chief Digital Officer?Wat is een CDO?

Dat alles betekent niet dat de informatievaardigheden - analyse, management, interpretatie en toepassing - die velen in de IT meebrengen, niet meer nodig zijn. Integendeel, ze zijn essentieel. Maar ze maken nu deel uit van de busines, het is geen aparte discipline die als "anders" moet worden gemanaged.

Jouw bedrijf moet ontwikkelaars hebben, beheerders van applicaties en clouddiensten, hardwaretechnici, gebruikersondersteuning, netwerkengineers, databaseontwerpers informatiearchitecten, en nog veel meer. Maar de meesten horen binnen de rest van de bedrijfsvoering, niet in een parallelle technologiegebaseerde werkgroep zoals tegenwoordig het geval is.

De beste CIO's worden de beste COO's. Degenen die eigenlijk operationele IT-managers zijn, zullen dat blijven, maar rapporteren aan de COO.

Related:

Copyright © 2016 IDG Communications, Inc.

Discover what your peers are reading. Sign up for our FREE email newsletters today!